top of page
shib-01.png

כל מה שחשוב לדעת בגינקואונקולוגיה

03.01.2021 | יום א' | 18:00

18:00-18:10

דברי פתיחה

ד”ר יעקב קורח וד”ר רוני שפירא-פרומר

18:10-18:22

חידושים בכירורגיה של גידולים גינקולוגים

ד”ר אנה בלכר

18:22-18:34

יעוץ גנטי למטופלות עם גידולים גינקולוגים

למי, מתי, ומה לעשות עם התשובות

ד”ר קרן לבנון

18:35-18:46

שילוב מחקרים קליניים במסלול הטיפול האונקולוגי

ד”ר רוני שפירא-פרומר

18:46-18:58

ניהול תופעות לוואי של מעכבי PARP

מודל לקשר עם אחות מתאמת וצוות המרפאה

גב' יוליה צ'רבייב

18:58-19:10

מניעת זיהומים, דגשים בנושא קורונה

במטופלים אונקולוגים וחיסוני קורונה

ד”ר לימור הלפמן

19:10-19:30

שאלות ותשובות

msd-01.jpg
bottom of page