man.jpg
מוקלט

השתתפות אנונימית!

stamp-01.png

* ניתן להשתתף באופן אנונימי ללא צורך בהזדהות,

  פתיחת מיקרופון או מצלמה.

פיריון הגבר 

עם ד"ר שלומי ברק | מומחה לפוריות האישה והגבר 

פעמים רבות ישנה לא מעט מבוכה סביב בעיות של פריון הגבר, בעיות שיש להן טיפול ודרכי פתרון.

אם בעבר היה מובן מאליו כי בעיות הפוריות קשורות לאישה שאינה יכולה להרות, הרי שכיום אנו יודעים כי במחצית מהזוגות הנתקלים בבעיית פוריות, קיימת בעיה הקשורה לגבר ולאיכות הזרע. בעיות הפוריות הקשורות לגבר יכולות להיות קלות ולגרום רק לעיכוב מסויים בהשגת ההריון או קשות ביותר ולמנוע כל אפשרות להשגת הריון ללא טיפולי פוריות, כמו במקרה של העדר מוחלט של תאי זרע.

לעיתים ניתן לאבחן בקלות ולטפל בהצלחה בבעיית הפוריות הגברית ולעיתים נשארת בעיית הפוריות הגברית לא מוסברת.

בניגוד לטיפולי פוריות כדוגמת טיפולי השבחת זרע והזרעה או טיפולי הפריה חוץ גופית (IVF), כאשר מתקנים בעיית פוריות גברית בהצלחה, השיפור באיכות הזרע הוא לאורך זמן ויסייע לבני הזוג להשיג לא רק את ההריון בו הם מעוניינים כעת, אלא גם הריונות נוספים בעתיד.                                                                                                                                      

ד"ר שלומי ברק מזמין אתכם למפגש אונליין שיעסוק בכל נושא פריון הגבר – על הבעיות והפתרונות המתקדמים כיום

ד״ר שלומי ברק, מומחה לפוריות האישה והגבר, מנהל המרכז הרב תחומי לפריון האישה והגבר ומנהל היחידה לפריון והפריה חוץ גופית - אסותא אשדוד

sh.jpg