f_logo.png
orbt.jpg
מוקלט

השתתפות
ללא עלות

אין לראות בתכנים המופיעים באתר משום ייעוץ רפואי,
לפני כל קבלת החלטה רפואית מומלץ לפנות לרופא המטפל

פוריות מעל גיל 35 ודרכי טיפול

- שימור ביציות

הפריון הטבעי, כמו גם בטיפולי פריון יורד עם הגיל, עם האצה בקצב הירידה לאחר גיל 35. הירידה ביכולת הפריון משקפת איכות נמוכה של ביציות, יותר שגיאות בחלוקת ההפחתה, יותר הפלות טבעיות. בעוד שגיל האישה מנבא את יכולת הפריון שלה, קיימות סטיות מהממוצע לשני הכיוונים, נשים שקצב הידלדלות מאגר הביציות שלהן מואץ לעומת נשים עם יכולת פריון בגילאים "מופלגים". 

שימור פריון על רקע סוציאלי הוא הכינוי השמור לפעולות הקפאה של ביציות שאינן על רקע רפואי. שימור פריון סוציאלי הוא נגזרת של מגמות עולמיות המדגימות עליה בגיל הנישואין ובגיל האימהות בלידה ראשונה והנובעות, בחלקן, משיקולי לימודים, קריירה, בחירת בן זוג ומגמות סוציו דמוגראפיות אחרות. 

נעסוק במפגש בנושא ההתקדמות בתחום שימור הפריון, ההתפתחויות שקרו לאחרונה, בה ישנה אפשרות לנשים בטווח גילאים 30-41 שנים, לעבור טיפולי הפריה חוץ-גופית לצורך שאיבת ביציות והקפאתן, על מנת לשמר את הפוטנציאל הפיריוני בנשים בגילאים מתקדמים יותר.

פרופ' ראול אורביטו, מנהל היחידה לפוריות והפרייה חוץ גופית באגף נשים ויולדות, במרכז הרפואי "שיבא" בתל השומר ועורך ראשי (Editor-in-Chief) של העיתון  Reproductive Biology & Endocrinology. 

פרופ' אורביטו הינו פרופ' מן המניין בחוג ליילוד וגינקולוגיה, ומופקד ה" קתדרה לתכנון המשפחה וויסות הפריון ע"ש טרנסבי-טרנובסקי", הפקולטה לרפואה, אוניברסיטת תל- אביב. פרופ' אורביטו פרסם מעל 400 פרסומים בעיתונות המקומית והבינלאומית.

AF2P1864.JPG