top of page

Item List

Read More
מאחורי הקלעים
מה מתרחש במעבדה להפריה חוץ גופית

אדווה

מעבדה להפריה החוץ גופית היא לב ליבה של היחידה להפריה חוץ גופית ולמעבדה יש השפעה ניכרת בהצלחת טיפולי הפריה חוץ גופית. במהלך הטיפול עולות שאלות רבות של מטופלים בנוגע לאופן הטיפול ולתהליך המתרחש במעבדה. לדוגמא מהי ביצית בשלה? מה אחוזי ההפריות הצפוי? מה סיכויי ההצלחה? האם כדאי להקפיא ביצית או עובר? האם כדאי להקפיא עובר ביום 3 או 5 להפריה? מה הסיכוי שביצית תשרוד את ההקפאה וההפשרה? כמה שנים הביציות נשמרות? כיצד מדרגים עובר? כיצד דירוג העוברים משפיע על פוטנציאל ההשרשה ועוד.

על פוריות ,הגיל ומה שביניהם .

מקס כהן

רק מעטים יודעים כי מבין הנשים המנסות להרות בגיל 27-29 יהרו מידי חודש כ- 30%, ועשור מאוחר יותר, כאשר תגענה לגיל 37-39 יצליחו בכך פחות ממחציתן להרות (15% מידי חודש).
בין הגילים 40-44 רק שליש מהנשים המעוניינות להרות יצליחו להרות באופן ספונטני ומדובר רק על הריון , מספרים קטנים בהרבה תסיימנה את ההיריון בלידה במועד.
הריון בגיל 45 ומעלה מתרחש באופן ספונטני באוכלוסייה מאד סלקטיבית.

הכתבות בעיתונים המספרות על כוכבת קולנוע בת 49 שחובקת תאומים (לא באמצעות פונדקאית), או אם שחזרה למעגל ההורות בגיל 55, אינן חושפות במקרים רבים את העובדה כי ההריון התאפשר בזכות שימוש של אותה אישה מבוגרת בביצית של תורמת צעירה. המידע הזה, שלא נחשף לציבור, מסייע ביצירת אשליה בקרב נשים שחושבות שהזמן לא משחק תפקיד בתחום הפוריות וכי כל האפשרויות פתוחות לפניהן.

בהרצאה נדבר על הגיל והשפעותיו החשובה על הפריון, על טיפולי הפוריות הקיימים וכיצד הם מושפעים מגיל האישה , כיצד מנסים להתגבר על קשיי הגיל המתקדם בעזרת טיפולים מקדמים ועתידיים.
לאן צועד עולם הפריון בהתיחס לאתגרים העומדים בפניו.
נביט יחד מעבר לאופק לחזות בפלא היצירה המאותגר מאוד במאה הנוכחית .
תבואו יהיה מעניין ומפרה .

bottom of page