top of page

מפגש אונליין עם מומחי המערך

האונקולוגי הדסה

מתן כלים להתמודדות עם סרטן הריאה

מפגש אונליין 30/11 בשעה 20:00

מטרת המפגש היא מתן מידע שימושי וחדשני למטופלים ובני המשפחה בתחום הרפואי, הסיעודי, והפסיכוסוציאלי לאור הקשיים והאתגרים הרבים במהלך ההתמודדות עם סרטן הריאה.

 

מידע עדכני ורלוונטי לתחום זה אשר יסייע רבות בהפחתת המתח הנפשי ויקנה תחושת ביטחון.

במפגש ישתתפו:

פרופ' חובב נחושתן

מנהל היחידה למרכז הגנומי

המרכז הרפואי הדסה

hovav.jpg

ד"ר יקיר רוטנברג

מומחה באונקולוגיה

המרכז הרפואי הדסה

YR.jpg

גברת חני שטיינברג

אחות מומחית באונקולוגיה

המרכז הרפואי הדסה

huni.jpg

גברת שירי ברקוביץ

פיזיותרפיסטית

המרכז הרפואי הדסה

shiri.jpg
bottom of page