top of page
ferring.jpg
mayan.jpg
בקרוב

המסע שלי לשימור פריון

מעיין אדם

השעון החברתי שלנו השתנה ללא היכר בדורות האחרונים אך השעון הביולוגי נותר כשהיה. הליך הקפאת ביציות\עוברים יכול להוות גשר מעל הפער הזה ולשנות מציאות עבור רבים. יש לו תועלת רבה בכל כך הרבה מובנים אך השיח סביבו מאוד דל, מלא בושה ושיקולים כלכליים, מה שמונע מנשים לעשות את זה בזמן. חשוב לי לשנות זאת.

שמחה להזמין אתכן ואתכם לשיחה פתוחה וכנה על היום שבו נדלקו לי הנורות, על הדרך שעברתי, על תובנות שבכוחן להסב נחת ולחסוך הרבה כאב וצער. 

זה נושא מורכב וסבוך עם היבטיים חברתיים, רגשיים, כלכליים ורפואים ואני מוצאת שליחות בהפצת הידע שצברתי ומענה על כל שאלה שיש ביכולתי. שמתי לי למטרה לעורר מודעות ולתת לנשים את הכלים לקבל החלטה בהתבסס על מידע ולא על סטיגמות. 

לשימור פריון יש חלון הזדמנות צר, אני רואה שליחות במפגש הזה, שאולי, יפיק מתוכו יציאה מבית החולים עם ידיים מלאות ביום מן הימים. 

bottom of page